Kdo je za prací Sportovního klubu

Zdenka Dokoupilová

Obrázek kontaktu

Naše Zdenka sice již není předsedkyní, ale bez její neustálé pomoci bychom snad ani nemohli naše akce pořádat! Stála u zrodu SK a při dětských akcí pomáhá již od roku 2004

Ex-předsedkyně